Là tổ chức hàng đầu Việt Nam về kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, thử nghiệm, huấn luyện, giám sát và tư vấn kỹ thuật an toàn

Kiểm định an toàn
Kiểm định an toàn

Pháp luật an toàn lao động yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo

Huấn luyện an toàn
Huấn luyện an toàn

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo

Kiểm tra thử nghiệm
Kiểm tra thử nghiệm

Hesco cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá hủy hiện đại và tin cậy nhất cho kết cấu thép và mối hàn các bộ phận chịu áp lực

Quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường Quan trắc môi trường

Chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc, áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật

Tư vấn giám sát
Tư vấn giám sát

Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi năm xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn lao động do công tác an toàn chưa đáp ứng được mức độ...