kiểm định máy xây dựng

Các nhân viên trạm thu phí xa lộ Hà Nội liên tục xả trạm nhưng tình trạng ùn tắc vẫn kèo dài hàng km trong ngày đầu trạm tái hoạt động.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 . Quý vị có thể tham khảo qui trình theo từng loại thiết bị